Ραφή με
υψίσυχνη κόλληση.
Καθρέπτης από ξύλο θαλάσσης
Strongan™ Duotex*
Πάτωμα με ράγες
Εσωτερικό διάφραγμα αεροθαλάμων
Κρίκοι ρυμούλκησης
Le Zodiac
Le Zodiac
Ενισχυμένοι κώνοι
Τάπα εξαγωγής νερού

Βαλβίδες αέρος

Χερούλια μεταφοράς
Περιφερειακό λάστιχο
Φουσκωτή καρένα