Οι Αξίες μας(Ισχύουν διαχρονικά και άσχετα από το πρόσκαιρο επιχειρηματικό συμφέρον)
1. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η ποιότητα, η δημιουργικότητα, η ενεργεία και η παρακίνηση των ανθρώπων της Εταιρίας είναι ο κυριότερος παράγων όποιας επιτυχίας της.
Οι άνθρωποι από τη φύση τους επιζητούν την επιτυχία, ιδιαίτερα αυτήν που αποκτάται αξιοκρατικά.
Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι πολύτιμη.
Μόνο με αμοιβαία εκτίμηση, εμπιστοσύνη και αφοσίωση μπορεί να επιτευχθεί οτιδήποτε που να έχει διάρκεια. Όταν αυτά υπάρχουν, οι άνθρωποι τα ανταποδίδουν γενναιόδωρα.

 
2. ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Πάντα τηρούμε τις υποσχέσεις μας στους πελάτες μας, στους πιστωτές μας, στους συνεργάτες μας. Γιαυτό είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να υποσχεθούμε κάτι, γιατί αν το υποσχεθούμε θα το τηρήσομε έστω και με ζημία μας. Εκτιμούμε την ειλικρίνεια.

 
3. ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Προσπαθούμε να είμαστε πρωταθλητές σε ο,τι κάνομε. Οι άνθρωποι μας να είναι οι καλύτεροι στο είδος τους, όχι απλά αρκετά καλοί. Γιαυτό ποτέ δεν εφησυχάζομε, εργαζόμαστε σκληρά και επιζητούμε την καινοτομία και την πρόοδο παντού και πάντα.
Πιστεύομε ότι τα πρωταθλήματα κατακτώνται και διατηρούνται όχι με στιγμιαίες εξάρσεις αλλά με συνεχή, συστηματική και πειθαρχική βελτίωση.

 
4. ΦΕΙΔΩ
Επιτυγχάνομε πλούσιους καρπούς με φειδωλούς πόρους.
Όπως η φύση, που με 118 στοιχειά δημιουργεί όλη την ποικιλία των ειδών, επιζητούμε την επίτευξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων με λίγους, λιτούς και απλούς πόρους.

 
5. ΣΥΝΕΣΗ
Πιστεύομε στη διαρκή και θεμελιωμένη πρόοδο που επιτυγχάνεται με πολλά μικρά, δοκιμαστικά βήματα, όχι με ριψοκίνδυνα άλματα.