Θυγατρικές Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf και για να τα διαβάσετε πρέπει να έχετε εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader της Adobe. Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα, μπορείτε να το προμηθευθείτε δωρεάν on-line εδώ.

2020
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2020
2019
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
Απόφαση συγχώνευσης των Ανωνύμων Εταιρειών «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», και «ΛΥΠΑ Διεθνής Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
Ανακοίνωση σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2019
2018
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2018
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2018
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της απορρόφησης της 100% θυγατρικής της «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη εταιρεία.
Ανακοίνωση σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως των εταιριών Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και ΣΕΜΚΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
2017
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2017
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2017
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2017
2016
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2015
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2015
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2015
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2015
2014
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2013
PETRΟSYS Α.Ε.
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2013
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2013
PI SQUARE HOLDINGS LTD
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2013
2012
PETRΟSYS Α.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
PI SQUARE HOLDINGS LTD
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2011
ΚΑΘΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
PETRΟSYS Α.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
PI SQUARE HOLDINGS LTD
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)
2010
PETRΟSYS Α.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
OSTREA OIL AE
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2009
PETRΟSYS Α.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2008
PETRΟSYS Α.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
2007
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
TUDOR AE
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
PI SQUARE HOLDINGS LTD
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Αγγλικά)
2006
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 200 6
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 200 6
2005
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2005
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιαν. - 31 Δεκ. 2005
2004
ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ισολογισμός 1/1/-31/12/
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
Ισολογισμός 1/1/-31/12/