Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις [Αρχείο]
2013
12 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2013
23 Σεπτεμβρίου Οι Εταιρίες Σφακιανάκης Α.Ε. και Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνουν ότι ήλθαν σε συμφωνία για την μεταβίβαση της αντιπροσωπείας τρακτέρ Landini.
5 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2013
15 Μαΐου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2013
28 Μαρτίου Πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
27 Μαρτίου Απάντηση σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
20 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2012
 
2012
13 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2012
2 Οκτωβρίου Ο Όμιλός μας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα των αυτοκινήτων Jaguar στην Ελλάδα
7 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2012
24 Μαίου Υλοποίηση Απόφασης για Αγορά ιδίων μετοχών
16 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2012
24 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
3 Απριλίου Πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
21 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2011
 
2011
22 Δεκεμβρίου Οι Εταιρίες Φ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. υπέγραψαν συμφωνία μακροχρόνιας συνεργασίας για την προώθηση των εξωλέμβιων κινητήρων Tohatsu στην Ελληνική αγορά
16 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2011
17 Αυγούστου Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «ΟΣΤΡΕΑ ΟΙΛ ΑΕ»
10 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2011
16 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2011
9 Μαίου Ανακοίνωση για ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
29 Μαρτίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
21 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2010
 
2010
25 Νοεμβρίου H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα των αυτοκινήτων Land Rover και Range Rover για την Ελλάδα από την 1η Δεκεμβρίου 2010
9 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2010
9 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2010
27 Ιουλίου Αποτελέσματα διαγωνισμού μπαταριών Exide
19 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2010
17 Μαίου Αποφάσεις Γενική Συνέλευσης
14 Μαίου Απόφαση διανομής μερίσματος
29 Απριλίου Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει μέρισμα για την χρήση 2009 το ποσό των 0,10 ευρώ ανά μετοχή
19 Απριλίου Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
17 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2009
1 Μαρτίου Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Ostrea Oil Α.Ε.
16 Φεβρουαρίου Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 
2009  
5 Δεκεμβρίου Παρουσίαση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στο Σύνδεσμο Επενδυτών Διαδικτύου
23 Νοεμβρίου Έγκριση συγκέντρωσης από Επιτροπή Ανταγωνισμού
4 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2009
3 Νοεμβρίου Επίσημη παρουσίαση των αυτοκινήτων Isuzu στη Βουλγαρία
24 Σεπτεμβρίου H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας, σήμερα, με τον Όμιλο Shell για την αντιπροσώπευση και διανομή στην Ελληνική αγορά των λιπαντικών με το σήμα Shell
22 Σεπτεμβρίου Υπογραφή σύμβασης με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) για τη προμήθεια 566 ελαφρών φορτηγών Isuzu
6 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2009
13 Ιουλίου Συμμετοχή σε διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας του Υπουργείου Εσωτερικών
22 Ιουνίου Συμμετοχή στο διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε.
14 Μαίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
14 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2009
5 Μαίου Συμμετοχή σε διαγωνισμούς της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
4 Μαίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
30 Απριλίου Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου
24 Απριλίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
23 Απριλίου Υπογραφή συμφωνίας με την Isuzu για την αντιπροσώπευση των επαγγελματικών οχημάτων στη Βουλγαρία
23 Απριλίου Πληρωμή Μερίσματος
23 Απριλίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
14 Απριλίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
7 Απριλίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
6 Απριλίου Παρουσίαση του νέου Zodiac Ν-Ζο
1 Απριλίου Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
26 Μαρτίου Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανέλαβε την αντιπροσώπευση στην ελληνική
αγορά των Can – Am SPYDER – ROADSTER της Βombardier
18 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
18 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2008
14 Μαρτίου Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Ο.Α.Σ.Α
9 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
6 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
5 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
4 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
3 Μαρτίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
27 Φεβρουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
20 Φεβρουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
28 Ιανουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
27 Ιανουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
15 Ιανουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
15 Ιανουαρίου Συμμετοχή σε διαγωνισμό της ΔΕΗ
12 Ιανουαρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
 
2008  
30 Δεκεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
29 Δεκεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
19 Δεκεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
18 Δεκεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
17 Δεκεμβρίου Μεταβίβαση μετοχών Tetrastar Distribution Overseas Ltd
12 Δεκεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
28 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
21 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
20 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
19 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
18 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
18 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
14 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
12 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
10 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
7 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
6 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεάμηνου 2008
6 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
4 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
1 Νοεμβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
31 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
29 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
27 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
24 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
23 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
22 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
21 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
15 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
14 Οκτωβρίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
6 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2008
14 Ιουλίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
12 Ιουνίου Αγορά Ιδίων Μετοχών
16 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2008
16 Απριλίου Διανομή μερίσματος
15 Απριλίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
19 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 200 7
 
2007  
7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεάμηνου 2007
3 Οκτωβρίου Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
10 Σεπτεμβρίου Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
3 Αυγούστου Αποτελέσµατα Οµίλου Πρώτου Εξαµήνου 2007
26 Ιουλίου Η αντιπροσωπεία των κινεζικών αυτοκινήτων Brilliance στην Καθαία Αυτοκίνητα ΕΠΕ
5 Ιουλίου Εξαγορά της εταιρίας ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΕΒΕ
4 Ιουλίου Εξαγορά της Exide Technologies Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Συσσωρευτών
13 Ιουνίου Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Υπουργείου Εσωτερικών
29 Μαίου Συμμετοχή σε διαγωνισμό για την προμήθεια δέκα αυτοκινήτων γερανοφόρων...
9 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2007
28 Απριλίου Συμμετοχή σε διαγωνισμό
27 Απριλίου Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
4 Απριλίου Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
26 Μαρτίου Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2006
 
2006  
30 Νοεμβρίου Σημαντικές παραγγελίες χωματουργικών φορτηγών στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
16 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2006
8 Νοεμβρίου Πώληση ιδίων μετοχών
24 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2006
1 Ιουνίου Ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
29 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2006
24 Μαίου Έντυπο Άρθρου 4 Ν. 3401/2005
12 Απριλίου Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
3 Απριλίου Ανακοίνωση ανακατατάξεις κονδυλίων των Ισολογισμών των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων των Α, Β, και Γ τριμήνων 2005 και τις 31/12/2004
17 Μαρτίου Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2005
 
2005
30 Νοεμβρίου Λήξη Χρονικού διαστήματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2003
28 Σεπτεμβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εξαμήνου 2005
28 Ιουνίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2005
20 Μαίου Καταβολή μερίσματος χρήσεως 2004
18 Μαίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
21 Απριλίου Πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση
12 Απριλίου Ανακοίνωση
18 Φεβρουαρίου Αποτελέσματα ΟμίλουΈτους 2004
 
2004
30 Νοεμβρίου Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
27 Οκτωβρίου Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
21 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2004
23 Ιουλίου Αποτελέσματα Ομίλου Δεύτερου Τριμήνου 2004
26 Απριλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2004
5 Απριλίου Πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση
21 Φεβρουαρίου Αποτελέσματα Ομίλου 2003
 
2003
7 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμήνου 2003
28 Ιουλίου Υπεγράφη Σύμβαση με την ΕΑΒ
22 Απριλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2003
11 Απριλίου Νέα Δραστηριότητα στην Επιχειρηματική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων
28 Μαρτίου Πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση
18 Μαρτίου Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2002 κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
21 Φεβρουαρίου Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2002
 
2002
23 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμηνου 2002
29 Ιουλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2002
26 Απριλίου Καταβολή μερίσματος χρήσεως 2002
19 Απριλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τρίμηνου 2002
29 Μαρτίου Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε γενική τακτική συνέλευση των μετόχων
26 Φεβρουαρίου Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2001
 
2001
3 Δεκεμβρίου Διεύρυνση συνεργασίας με την ΒΟΜΒARDIER
25 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμηνου 2001
23 Οκτωβρίου Στρατηγική συμμαχία συνήφθη μεταξύ της McCormick Tractors International Limited
24 Σεπτεμβρίου Υπεγράφη πρόσφατα σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης με την Ο&Κ Mining
2 Αυγούστου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2001
25 Απριλίου Ανακοίνωση για την πληρωμή μερίσματος χρήσης 2000
25 Απριλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2001
22 Μαρτίου Πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
28 Φεβρουαρίου Αποτελέσματα Ομίλου Έτους 2000
8 Φεβρουαρίου Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 
2000
23 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Ομίλου Εννεαμηνου 2000
21 Ιουλίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Εξαμήνου 2000
31 Μαίου Ανακοίνωση για τη πληρωμή μερίσματος χρήσεως 1999
27 Μαίου Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
18 Μαίου Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών
10 Μαίου Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2000
9 Μαίου Αποκοπή δικαιώματος δωρεάν μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
24 Απριλίου Mέρισμα της χρήσης 1999
14 Απριλίου Πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση
9 Μαρτίου Εξαγορά του 100% της MEKMOTOΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ
8 Φεβρουαρίου Συνοπτική έκθεση 1999