Οικονομικές Καταστάσεις Οι οικονομικές καταστάσεις είναι αποθηκευμένες σε μορφή pdf και για να τις διαβάσετε πρέπει να έχετε εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader της Adobe. Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα, μπορείτε να το προμηθευθείτε δωρεάν on-line εδώ.

2021
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2020
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2019
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2018
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2017
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2016
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2015
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2014
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2013
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2012
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2011
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
6-μηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2010
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις
6-μηνο Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου
2009
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
2008
12-μηνο Ετήσια Οικονομική Έκθεση, Στοιχεί α και Πληροφορίες Χρήσης
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
2007
12-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
2006
12-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
9-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
6-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
3-μηνο Οικονομικές Καταστάσεις, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
2005
12-μηνο Προσάρτημα IAS, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
9-μηνο Προσάρτημα IAS, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
6-μηνο Προσάρτημα IAS, Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
3-μηνο Προσάρτημα IAS
2004
12-μηνο, 9-μηνο, 6-μηνο, 3-μηνο
12-μηνο, 9-μηνο, 6-μηνο, 3-μηνο
2003
12-μηνο, 9-μηνο, 6-μηνο, 3-μηνο
12-μηνο, 9-μηνο, 6-μηνο, 3-μηνο
2002
12-μηνο 9-μηνο 6-μηνο 3-μηνο
12-μηνο, 9-μηνο, 6-μηνο, 3-μηνο
2001
12-μηνο
12-μηνο